AutoMat

Kreativa & UX

Do práce na kole

Pro neziskovou organizaci podporující rozvoj udržitelnosti ve městech jsem pomohla optimalizovat aplikaci soutěže Do práce na kole.

AutoMat každý květen pořádá měsíční soutěž jízdy do práce nemotorovým dopravním prostředkem. Současná aplikace ale byla již velmi zastaralá a uživatelsky nepříjemná díky neintuitivnímu zápisu jízd a zdlouhavému registračnímu formuláři. Společnost AutoMat také chtěla přesunout pozornost účastníků z počtu ujetých kilometrů na pravidelnost jízd, za kterou je odměnila po skončení soutěže.

Redesign aplikace

VLEVO: STARÉ ROZHRANÍ Jako UX supervizor jsem do nově navrženého designu implementovala zapisování jízd do kalendáře, kde byla pozornost uživatelů přitažena k zelených políčkům u dní, kdy podnikli jízdu nemotorovým vozidlem. Starý systém ukazoval uživatelům pouze počet ujetných kilometrů a pravidelnostní procento. Tímto způsobem jsem přeorientovala uživatelskou pozornost z výkonnosti na pravidelnost.

Dále jsem na hlavní stranu implementovala grafické návrhy města, ve kterém se měnila hladina smogu a další elementy podle pravidelnostního procenta uživatele, který se tak mohl okamžitě těšit z výsledků své práce. Soutěž Do práce na kole má každý rok nové účastníky, a proto bylo třeba její aplikaci připravit na narůstající množství uživatelů stejně jako ji udělat příjemnou na pohled a pohodlnou na užívání. NÍŽE: UX REDESIGN LANDING PAGE