02.04.2018 15:41 · Swallow

Praha, duben 2018


Vařte z kvalitních surovin za akční ceny každý den.
Z barev světla z prvků léta
nepřestanu být opojen.
Připravujte pokrmy
talíře leží pod zemí
než je marketing opracuje,
hle výrobek existuje.
Za akční ceny
pošleme pro nádobí naše ženy
a děti
ať se učí,
kdo chodí první do hospody.